Wetgeving

Wetgeving met betrekking tot Legionella Preventie is voor velen als “Door de bomen het bos niet meer zien”. BRL 6010, Waterwerkbladen, ISSO, Drinkwaterbesluit, Regeling Legionella Preventie 2011, NEN 1006 etc. etc. Met onze heldere kijk op de wetgeving kunnen wij u helpen om het eenvoudiger te maken.

Bij het ontwerp begint het al met de vele regels voor onderlinge afstanden, diameters, isolatie, opwarming, wachttijden enz.
Noé Legionella Preventie heeft de kennis in huis om vanaf het ontwerp te zorgen dat uw installatie aan alle eisen voldoet.

Waterwerkbladen

In de Waterwerkbladen, voorheen VEWIN Werkbladen, worden alle zaken aangehaald van ontwerp tot aanleg van leidingwaterinstallaties. Met geregelde updates houden wij ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de nieuwe regels en berekeningsmethoden.

ISSO

De ISSO is een instituut dat een uitgebreide verzameling van alle soorten normen, van geluid tot licht en van water tot milieu publiceert.
Deze publicaties worden gebruikt om installaties veiliger, eenvoudiger en beheersbaarder te maken. In de Legionella Preventie wordt de ISSO 55 (alle versies) en de ISSO 30.5 het meest gebruikt.

BRL 6010

De BRL 6010 is een door de KIWA uitgegeven procescertificaat aan bedrijven die bewezen hebben dat alle werkzaamheden, aangaande de Legionella Preventie advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties worden uitgevoerd conform de huidige wetgeving.
Noé Legionella Preventie is in het bezit hiervan (certificaatnummer K74229/01). Jaarlijks worden wij gecontroleerd of wij up to date zijn, de wetgeving naleven en onze administratie op orde is.

Drinkwaterbesluit

Het Drinkwaterbesluit is een wet welke betrekking heeft op de productie en distributie van drinkwater.

Regeling Legionella Preventie 2011

In deze Regeling staat omschreven op welke wijze de uitvoering van de Legionella Preventie dient te geschieden. Deze Regeling is o.a. de basis voor de BRL 6010.

NEN 1006

In de NEN 1106 staat omschreven aan welke eisen de leidingwaterinstallatie moet voldoen. Met name vanuit het oogpunt van veiligheid, volksgezondheid en doelmatigheid.
Wij voeren NEN 1006 inspecties uit en adviseren u aan de hand van een duidelijke rapportage.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03