Wat is legionella?

Legionella is een bacterie waar minstens 120 varianten van bestaan en welke van nature voorkomt in oppervlaktewater, in grondwater en in ons drinkwater. De kleine hoeveelheden waar het in deze natuurlijke vorm voorkomt vormt in principe geen bedreiging voor de volksgezondheid.

Van de vele varianten zijn de Legionella Pneumophila serotype 1, serotype 2-14 en de non-pneumophila de belangrijkste.

De Legionella bacterie voelt zich het beste thuis in een zuurstof- en voedingrijke omgeving en bij een temperatuur tussen de 25 en 45°Celsius. De voedingrijke omgeving kan bestaan uit biofilm (aanhechting slijmlaag aan de binnenzijde van de leidingen) en uit sediment (bezinksel van zwevende deeltjes in het water). In onderstaande tabel is aangegeven wanneer de bacterie zich kan vermenigvuldigen.


Besmetting met de bacterie

Velen herinneren zich Flora en Fauna beurs in Bovenkarspel, februari 1999. Door water uit een brandslanghaspel te gebruiken voor het vullen van een bubbelbad en dit blijvend te verwarmen tot 37°Celsius is de ideale leefomgeving gecreëerd voor de Legionella Pneumophila. De bacterie groeit razendsnel en om de ramp compleet te maken blijkt het ook nog om de zeer agressieve vorm te gaan Legionella Pneumophila serotype 1.

“Gebruik van het water en ook het zich begeven in het bubbelbad is verboden” staat nog op een bordje. Veel ouderen die langs het bubbelbad lopen en de waterdamp inademen, ademen echter niets vermoedend de bacterie in. Na ruim een week komen de eerste zware griep- en longontstekingsverschijnselen voor. In totaal zijn er 318 ziektegevallen gemeld. De veteranen ziekte of anders genoemd Legionellosis heeft toegeslagen. De ziekte is noodlottig geworden voor 33 mensen; zij komen te overlijden. Meer dan 200 personen zijn ziek geworden en velen van hen houden blijvend lichamelijke en geestelijke klachten.

Besmetting gebeurt via inademing van waterdamp waarin de bacterie zich bevindt. De bacterie nestelt zich in de longen waar hij zijn vernietigende werk kan uitvoeren. Niet iedereen die de bacterie inademt wordt daadwerkelijk ziek. Tussen de 1 en 7% van hen die de besmette waterdamp inademen wordt ziek; de kwetsbaarste personen zijn ouderen, mensen met een verminderde weerstand, longpatiënten etc.


Preventie

Zoals gezegd vermeerdert de Legionella bacterie zich onder de ideale omstandigheden. Door deze omstandigheden weg te nemen is de kans op groei tot een minimum gewaarborgd. Lage koudwater temperaturen, regelmatig water gebruik, schone waterleidingen zijn de eerste vereisten. Daarnaast zijn er tal van methoden die er voor zorg kunnen dragen dat de groei sterk tegen wordt gegaan of zelfs helemaal onmogelijk wordt gemaakt. Noé Legionella Preventie helpt u om de installatie zo te maken en te beheersen dat de bacterie geen kans meer maakt zich te vermenigvuldigen.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03