Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Risico Analyse

De Risico Analyse op correcte wijze uitvoeren is de basis van Legionella veilig beheer van de leidingwaterinstallatie. Zonder een gedegen onderzoek van de gehele leidingwaterinstallatie is men niet op de hoogte van mogelijke tekortkomingen aan deze installatie.

Noé Legionella Preventie voert al jarenlang Risico Analyses uit. De gehele leidingwaterinstallatie wordt nauwkeurig onderzocht en in kaart gebracht. Van het begin bij de watermeter, of bij de eigen waterwinning, tot aan het laatste tappunt in het gebouw. Controle van de leidingloop, mogelijke ongewenste opwarmingspunten (hot-spots), isolatie, diameters, tapfrequentie en alle vereiste beveiligingseenheden (keerkleppen), alles wordt geïnspecteerd en genoteerd.

Zonder deze uitvoerige inspectie is correct legionella beheer niet mogelijk. Men moet weten waar de mogelijke bronnen van bacterie groei aanwezig zijn.

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd en voert conform de daarin gestelde eisen de Risico Analyses uit.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03