Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Ontwerpen

Ontwerpen van leidingwaterinstallaties als basis voor een Legionella veilige installatie. Voorheen werden leidingwaterinstallaties ontworpen op basis van tap- en spoeleenheden. De maximale watersnelheid in de leiding bepaalde vaak de diameter.

Op initiatief van onder andere KIWA en ISSO is 10 jaar onderzoek verricht naar het daadwerkelijke verbruik in een installatie. Hierbij werd geconstateerd dat de dimensionering van de leidingen veelal te groot was. Hierdoor ontstond een te lage snelheid in de leiding, waardoor ongewenst diverse afzettingen aan de wanden, verversing van het water en temperatuurverhoging het gevolg waren.

De dimensionering wordt nu berekend met Simdeum. Simdeum is de naam voor het programma wat als basis heeft de Nieuwe Rekenregels. De Nieuwe Rekenregels zorgen voor een betere dimensionering van de installatie

Noé Legionella Preventie maakt nu al, vooruitlopend op de nieuwe eisen, gebruik van het programma Simdeum.

Naast het correct dimensioneren is natuurlijk inzicht in de overige installatieonderdelen, die grote invloed kunnen hebben op de leidingwaterinstallatie, van groot belang.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03