Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Monsternames

Monsternames Legionella, onder andere bedoeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het leidingwater, is een verplicht onderdeel van de Legionella Preventie.

Voor de prioritaire instellingen is het nemen van watermonsters 2 keer per jaar verplicht. Uitzondering hierop zijn bedrijven/instellingen die niet langer dan 7 maanden in het jaar water ter beschikking stellen aan derden.
Hier valt aan te denken bij seizoencampings. Het aantal monsternames is afhankelijk van het aantal tappunten die aanwezig zijn.

Analyse van de watermonsters moet aantonen of er een besmetting aanwezig is. De aanwezigheid van legionellabacteriën, zowel bekend ziekmakende- als mogelijk niet- ziekmakende bacteriën kan worden beschouwd als een verhoogd risico en geeft aan dat beheersmaatregelen niet voldoende effectief zijn. Het is in deze situatie belangrijk om te kunnen vaststellen of de aangetoonde legionellabacteriën levend en dus mogelijk infectieus zijn.

Uit de analyses van de watermonsters wordt meer informatie gehaald inzake de leidingwaterinstallatie dan alleen de mogelijke aanwezigheid van de legionella bacterie. Wordt het beheer op de correcte wijze toegepast?
Zijn de watertemperaturen binnen de gestelde eisen?

Voor het nemen van watermonsters en het bepalen van Legionella is het vereist dat dit door een geaccrediteerd laboratorium wordt uitgevoerd. Het zelf bemonsteren van leidingwater en dit aanbieden aan een laboratorium voor analyse valt dus niet onder de wetgeving en wordt derhalve ook niet gezien als een correcte uitvoering van de Legionella Preventie.

Noé Legionella Preventie heeft voor de monsternames en het analyseren van het leidingwater contracten met geaccrediteerde laboratoria. Voor veel instellingen en bedrijven laten wij de monsternames en analyses uitvoeren. Hierdoor is onze inkoop hoog en onze prijsafspraak met de laboratoria zeer laag.

Wij hanteren een vaste prijs van € 46,50 exclusief BTW voor een legionella monster. Dit is inclusief:

 • • Voorrijkosten (uitgezonderd de eilanden)
 • • Monstername
 • • Analyse
 • • Rapportage
 • • Advies
 • • Bij besmetting serotypering en stambepaling
 • Daarnaast is bacteriologisch onderzoek ook mogelijk. Hierbij wordt onderzoek verricht naar de mate van verontreiniging van het leidingwater.

  Neem contact op met ons op voor de mogelijkheden die Noé Legionella Preventie u kan bieden voor een goed Legionella Beheer van uw installaties.

  Contact gegevens

 • Noé Legionella Preventie
 • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
 • T 0596-573323    M 06-41273548
 • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
 • Overige gegevens

 • KvK  :02097145
 • BTW :NL 1003.62.783.B02
 • Bank :NL31INGB0002968729
 • BRL  :K74229/03