Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Legionella Beheersplan

Het Legionella Beheersplan is het document waarmee goed beheer van de leidingwaterinstallatie mogelijk is. In het Legionella Beheersplan worden alle periodieke beheersmaatregelen benoemd waarmee een legionella veilige installatie wordt bereikt. Het doorspoelen van leidingen bij niet wekelijks gebruik, het maandelijks registreren van watertemperaturen, de jaarlijkse controle van de beveiligingseenheden etc. Daarnaast is er een speciaal onderdeel gewijd aan de uitvoeringstaken wanneer er een overschrijding van temperaturen is geconstateerd, de legionellaconcentratie te hoog is, er aanpassingen aan de installatie zijn/worden uitgevoerd enzovoort. Het door ons opgestelde Legionella Beheersplan is zo opgesteld dat Legionella veilig beheer een eenvoudig beheersbare taak wordt. In het duidelijk en in begrijpelijk Nederlands opgesteld Legionella logboek kunnen alle uitgevoerde beheersmaatregelen ingevuld worden. Het logboek is een belangrijk naslagwerk, wat, naast de wettelijk verplichting deze bij te houden, bij eventuele calamiteiten zijn waarde zal bewijzen.

Legionella Beheer blijft mensenwerk. De daadwerkelijke uitoefening van de beheersmaatregelen kan, door welke omstandigheden, niet volledig worden uitgevoerd. Ook kan het niet juist interpreteren van de metingen de oorzaak zijn van de groei van Legionella bacteriën. Om u te ondersteunen in de beheersmaatregelen is het mogelijk om de papieren versie van het logboek te vervangen door een digitale versie. In Beheer op afstand leest u hier meer over.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03