Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Desinfectie

Desinfectie van de leidingwaterinstallatie is noodzakelijk als de besmetting op eenvoudige wijze, zoals spoelen, niet uit de installatie verdwijnt.

Spoelen

Spoelen van de installatie is toepasbaar bij een besmetting tussen de 100 en 1000 kve/l. Hierbij wordt gedurende 2 weken elke dag 3 keer de kraan van het besmette tappunt volledig open gezet. Als uit herbemonstering blijkt dat de besmetting nog steeds aanwezig is kan er gekozen worden uit verschillende desinfectiemethoden.

Thermische desinfectie.

Thermische desinfectie houdt in dat de leidingwaterinstallatie met heet water van minimaal 60°Celsius gedurende een bepaalde tijd wordt gedesinfecteerd. De duur van het desinfecteren is afhankelijk van de temperatuur van het hete water. (zie tabel) Noé Legionella Preventie beschikt over een eigen mobiele heetwater opwekker, waarmee op doeltreffende wijze de thermische desinfectie uitgevoerd wordt.

Chemische desinfectie

Chemische desinfectie is gebaseerd op het vernietigen van de Legionella bacterie en overige micro organismen. Tijdens de chemische desinfectie wordt de installatie voorgereinigd met citroenzuur en daarna chemisch gereinigd met Hadex. De voor de Legionella bacterie zo belangrijke voedingsbodems als biofilm, klak, ijzer- en mangaan aanslag wordt “opgelost” en uitgespoeld uit de installatie. Noé Legionella Preventie gebruikt uitsluitend KIWA goedgekeurde chemicaliën voor de chemische desinfectie.

Naast bovenstaande methoden is het mogelijk om leidingwaterinstallaties standaard te voorzien van een zogeheten “poortwachter”. Hierbij wordt aan het begin van de installatie, direct na de watermeter, apparatuur geplaatst die de Legionella bacterie afdood. Voorwaarde voor het Legionella vrij houden van de leidingwaterinstallatie met een poortwachter is wel dat de gehele installatie 100% legionella vrij moet zijn bij het in werking treden van de apparatuur.

Hier wordt onderscheid gemaakt in Fysisch Beheer en Elektrochemisch Beheer.

Onderstaande Fysische desinfectiemethoden zijn vooral bedoeld voor installaties die met thermisch beheer redelijkerwijs niet Legionella vrij te houden of onvoldoende preventief blijkt te zijn.

Membraanfiltratie (micro- of ultrafiltratie) Membraanfiltratie zorgt ervoor dat alle bacteriën uit het water worden gefilterd. Er worden dus GEEN stoffen toegevoegd aan het water. Aangezien alle bacteriën uit het water zijn gefilterd kunnen Legionella Beheersmaatregelen vereenvoudigd worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het warmtapwater op een lagere temperatuur in te stellen, waarmee energiebesparing wordt bereikt.

Pasteurisatie

Pasteurisatie is toepasbaar voor warmtapwaterinstallaties. Tapwater wordt verwarmd en alle legionella wordt afgedood, waarna het water weer wordt afgekoeld. Het warmtapwater van 40°Celsius wordt dan gebruikt voor douches etc. Deze toepassing kan leiden tot hogere energiekosten en kalkafzetting.

UV desinfectie

UV desinfectie bestaat uit een Ultra violetlamp, geplaatst in een kwarts glashuls, welke is ondergebracht in een RVS reactor. Middels UV licht worden de bacteriën gedood. De mogelijkheid bestaat dat niet alle bacteriën worden gedood, daarom wordt vaak dit type desinfectie toegepast in combinatie met een voorgeschakeld microfilter.

Onderstaand elektrochemisch beheer kan uitsluitend na toestemming van I&M (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) toegepast worden. Voorwaarde is dat eerder genoemde desinfectiemethoden niet het gewenste resultaat bereiken.

Anodische oxidatie
Anodische oxidatie is gebaseerd op het proces van elektrolyse. Hierbij wordt stroom door water geleid en worden aanwezige sloffen omgezet in bepaalde verbindingen. Deze verbindingen worden dan weer na behandeld waardoor de groei van bacteriën wordt tegengegaan.

Koper-zilver ionisatie
Bij Koper-zilver ionisatie worden koper- en zilverionen toegevoegd aan het langs electroden stromende water. Hierdoor worden de bacteriën geïnactiveerd en wordt de vorming van biofilm verminderd.

Alle methoden om Legionella te bestrijden hebben invloed op de Beheersmaatregelen. Noé Legionella Preventie bekijkt, samen met u, welke mogelijkheden het beste toepasbaar zijn. Let wel, voorkomen is beter dan genezen. En de basis van een Legionella veilige installatie is de installatie zelf. Wij kunnen voor u deze installatie grondig inspecteren en advies geven voor eventuele aanpassingen.

Neem contact met ons op voor een afspraak om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03