Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie Noé Legionella Preventie

Legionella Preventie

Noé Legionella Preventie is BRL 6010 gecertificeerd. Uitvoeren Risico Analyses, opstellen Legionella Beheersplannen, monsternames Legionella, controle beveiligingseenheden etc. Alles binnen het wettelijke kader van de BRL 6010.

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding is een apart onderdeel van onze bedrijfsvoering. Hoe goed het ontwerp ook is, hoe duidelijk de installatietekeningen ook zijn, het installeren van de leidingwaterinstallatie is en blijft mensenwerk.
En waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden. Wij hebben jarenlange ervaring in de installatietechniek, in het ontwerpen van technische installaties en in de controle op uitvoeringswerkzaamheden. Dit heeft er toe bijgedragen dat wij een goed inzicht hebben hoe de installatie, zoals ontworpen en op tekening is weergegeven er in de praktijk uit moet zien.

Vooruitstrevend als we zijn bieden u de mogelijkheid om in een vroeg stadium (maken van werktekeningen) al gebruik te maken van onze diensten.
De bouwbegeleiding start namelijk al op kantoor en op de tekenkamer. Daar is het waar de basis ligt van de correcte uitvoering.
Een goede werktekening draagt bij aan een goede uitvoering. Wij controleren de werktekening op het gebruik van de juiste appendages, mogelijke niet wenselijke kruisingen met andere installatieonderdelen, de juiste diameters etc. Dit draagt bij aan een duidelijke werktekening waarmee op de bouw een perfecte installatie gemaakt kan worden.
En tijdens de bouw voeren wij controles uit om te kijken of de installatie ook gemaakt wordt zoals op papier staat. Bij aanpassingen aan de installatie, door bijvoorbeeld wijzigingen van bouwkundige aard, kunnen wij snel het juiste advies geven om de aanpassingen vlot te laten verlopen.

Contact gegevens

  • Noé Legionella Preventie
  • Tolweg 8, 9902  TJ Appingedam
  • T 0596-573323    M 06-41273548
  • F 0847-366173    E info@noe-lp.nl
  • Overige gegevens

  • KvK  :02097145
  • BTW :NL 1003.62.783.B02
  • Bank :NL31INGB0002968729
  • BRL  :K74229/03